Пръскачка за сорбенти

Описание на продукция

Автономната гръбна пръскачка е предназначена да механизира нанасянето на биосорбенти тип Еконадин върху вода и твърди повърхности, замърсени с нефт и нефтопродукти.

Характеристики:
  • повишена автономност
  • висока производителност
  • максимално удобство за оператора
  • Лесно достъпни контролни копчета
  • вместим резервоар за биосорбент и гориво
  • способността да се контролира потока от биосорбент.
Гръбна пръскачка 1 бр.
Капацитет 1 бр.
Машина за засмукване/издухване на въздух 1 бр.
Пръскаща тръба 1 бр.
Приставка за тръба 1 бр.
Капак 1 бр.
Екранираща мрежа 1 бр.

Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение