+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Замовити продукцію

+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Замовити продукцію

Сорбуючі бони
“Еконад”

призначені для збору, локалізації та переміщення плям нафтопродуктів на твердій та водній поверхнях

Біосорбційні бони

Сорбційні бони “Еконад” з біодеструктивною активністю являють собою окремі секції, наповнені гідрофобним та оліофільним біосорбентом “Еконадін”.

thumb Склад: біосорбент “Еконадін” / поліпропиленові волокна
Абсорбуючі речовини: нафта, нафтопродукти, МОР, розчинники
Колір: чорний, білий

Технічні характеристики:

Розмір Діаметр 125 мм 125 мм
Довжина 1000-2000 мм 3000 мм
Сорбційна ємність 1шт. 6,5 л 14 л
Вага 1шт. 0,2 кг 0,8 кг
Наявність є під замовлення

Консультація: +38(048)722-16-58  e-mail: contact@econadin.com

В залежності від поставлених завдань  по всій довжині бона може бути протягнутий капроновий канат (верхній силовий элемент), що сприяє повздовжні навантаження.
Секції бонів  з’єднуються один з одним  за допомогою петель та металевих карабінів, що виключає можливість просочювання нафти та нафтопродуктів через місця з’єднань.

 Сорбційні бони “Еконад” з біодеструктивною активністю призначені для:
– очищення забрудненних нафтою стічних вод  – в очисних  спорудах на початковій стадії очищення  (наприклад, в накопичувачах вод забруднених нафтою );
–  – очищення забрудненних нафтою стічних  в очисних спорудах на фінальній стадії очищення ст (наприклад, в ставках-відстійниках та коллекторах);
– локализації та збору  нафтового забруднення на  мілководді;
– захисту берегової  лінії від нафтового забруднення;
– огороження нафтозабрудненних територій на суші при ремедіаційних роботах.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Біосорбент “Еконадін”,  як  наповнювач біобонів, забезпечує:
– стимуляцію природних самоочисних процесів;
– выдсутність (практично) явища десорбції сорбованих нафтопродуктів;
– можливість повторного (многоразового) використання бона “Еконад” при ліквідації забруднення легкими нафтопродуктами (газовим конденсатом, бензином, дизельним паливом);
– можливість утилізації наповнювача відпрацьованих боів шляхом шляхом  заорювання на землях непридатних для землеробства, вивезення на звалище, спалювання при ліквідації забруднень важкими нафтопродуктами – мазутом і нафтою.

 НВП “ЕКОНАД” – єдине підприємство на территорії України, яке виробляє біосорбційні бони. Біосорбційні бони “Еконад” захищені патентом Украини.

Сорбирующие боны «Эконад» с биодеструктивной активностью представляют собой отдельные секции, наполненные гидрофобным и олеофильным биосорбентом «Эконадин».

В зависимости от поставленных задач по всей длине бона может быть протянут капроновый канат (верхний силовой элемент), воспринимающий продольные нагрузки.
Секции бонов соединяются с помощью петель или металлических карабинов, что исключает возможность просачивания нефти и нефтепродуктов через места соединений.

Сорбирующие боны «Эконад» с биодеструктивной активностью предназначен для:
— очистки нефтесодержащих сточных вод — в очистных сооружениях на начальной стадии очистки (к примеру, в накопителях нефтесодержащих вод);
— очистки нефтесодержащих сточных вод — в очистных сооружениях на финишной ступени очистки (к примеру, в прудах-отстойниках и коллекторах);
— локализации и сбора нефтяного загрязнения на мелководье;
— защиты берега от загрязнения нефтью;
— ограждения нефтезагрязнённой территории на суше при ремедиационных работах.

Биосорбент «Эконадин», как наполнитель биобонов, обеспечивает:
— стимуляцию природных самоочищающих процессов;
— отсутствие (практически) явления десорбции сорбированных нефтепродуктов;
— возможность повторного (многократного) использования бона «Эконад» при ликвидации загрязнения легкими нефтепродуктами (газовым конденсатом, бензином, керосином, дизельным топливом);
— возможность утилизации наполнителя отработанных бон путем запахивания на неудобьях, вывоза на свалку, сжигания при ликвидации загрязнений тяжелыми нефтепродуктами — мазутом и нефтью.

 НПП «ЭКОНАД» — единственное предприятие на территории Украины, которое производит биосорбирующие боны. Биосорбирующие боны «Эконад» защищены патентом Украины.

Состав:

биосорбент «Эконадин» / полипропиленовые волокна

Абсорбируемые вещества:

нефть, нефтепродукты, СОЖ, растворители

Цвет:

черный, белый

Размер

Диаметр

Длина

125 мм

1000-2000 мм

125 мм

3000 мм

Сорбционная ёмкоcть 1шт

6,5 л

14 л

Вес 1шт

0,2 кг

0,8 кг

Наличие

есть

под заказ

Комплектация «Экологической аптечки» может быть дополнена по желанию заказчика.

Консультация:

Також, можна залишити свій запит, заповнивши цю форму:
ЗАМОВИТИ ТОВАР