+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

KOŚCI SORPACYJNE
„Ekonad”

służą do zbierania, lokalizowania i przenoszenia plam produkty
ropopochodne na powierzchniach twardych i wodnych

Bariery bezpieczeństwa

Ochrona jednolitych części wód – środki mające na celu zachowanie i przywrócenie jednolitych części wód. Działalność ta obejmuje zarówno same akweny, jak i ich strefy ochrony wód. Ponadto istnieją specjalnie chronione akweny, w tym o znaczeniu międzynarodowym.

W celu ochrony zbiorników wodnych wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę pitną i pitną, a także zawierających naturalne zasoby lecznicze, ustanawia się strefy i obszary ochrony sanitarnej.

Ogrodzenia Econad Water Protection Fence to specjalistyczne ogrodzenia, które doskonale sprawdzają się w ochronie zbiorników wodnych. Stanowią podstawę stalową ze stałymi łącznikami i specjalnymi stalowymi kolcami, które są instalowane na całym obwodzie bariery.

Kontaktowe numery telefonów:

Tel: +38(048)722-16-58
Tel: +38(048)737-37-51
Mob. +38(067)553-15-18
Mob. +38(050)395-45-84

Zawsze możesz też zostawić swoją aplikację on-line:
Skype: econad.sie

Viber : +38(050)395-45-84 ; +38(066)740-46-49

WhatsApp: +38(093)629-91-62

Facebook messenger: econad

E-mail:econadin@ukr.net ; contact@econadin.com

Możesz również zostawić swoją prośbę, wypełniając ten formularz:
Zamów produkt