+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

KOŚCI SORPACYJNE
„Ekonad”

służą do zbierania, lokalizowania i przenoszenia plam produkty
ropopochodne na powierzchniach twardych i wodnych

Biosorbent Econadin

Biosorbent „Econadin” – sorbent olejowy nr 1!

Pierwszym i głównym produktem produkowanym przez EKONAD jest sorbent – biodestruktor „Econadin” (w skrócie „Ekologiczna Nadzieja”) – sorbent olejowy nowej generacji o działaniu sorpcyjnym i destrukcyjnym wobec węglowodorów ropopochodnych.

Sorbent olejowy Econadin pomaga eliminować rozlewy oleju i wycieki dowolnej ilości produktów ropopochodnych na wodę, glebę i twarde powierzchnie.
Sorbent oleju „Econadin” jest unikalnym naturalnym absorbentem oleju, który zawiera bakterio-destruktory o działaniu biodestrukcyjnym na związki zawierające węglowodory.

Wszystkie sorbenty olejowe firmy EKONAD posiadają wnioski Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Ukrainy, są zatwierdzone przez Ministerstwo Ekologii i Środowiska Ukrainy i są rekomendowane do stosowania przez Państwową Inspekcję Ekologiczną.

Biosorbent „Econadin” znacznie skuteczniej niż inne sorbenty produktów ropopochodnych eliminuje zanieczyszczenia ropopochodne.

Kontaktowe numery telefonów:

Tel: +38(048)722-16-58
Tel: +38(048)737-37-51
Mob. +38(067)553-15-18
Mob. +38(050)395-45-84

Zawsze możesz też zostawić swoją aplikację on-line:
Skype: econad.sie

Viber : +38(050)395-45-84 ; +38(066)740-46-49

WhatsApp: +38(093)629-91-62

Facebook messenger: econad

E-mail:econadin@ukr.net ; contact@econadin.com

Możesz również zostawić swoją prośbę, wypełniając ten formularz:
Zamów produkt