+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

KOŚCI SORPACYJNE
„Ekonad”

służą do zbierania, lokalizowania i przenoszenia plam produkty
ropopochodne na powierzchniach twardych i wodnych

Mini-wysięgniki biosorbentu

Biosorbent mini-boom „Econad” to rękawy wykonane z siatki polimerowej, wypełnione hydrofobowym i oleofilowym biosorbentem „Econadin” lub włóknami polipropylenowymi.

Belki biosorbentowe „Ekonad” przeznaczone są do:
— oczyszczanie ścieków z produktów naftowych;
— ochrona kanałów burzowych;
— poprawa jakości oczyszczania ścieków przemysłowych w kanałach burzowych.

Biosorbent „Econadin”, jako wypełniacz biobonów, zapewnia:
– stymulacja naturalnych procesów samooczyszczania;
— brak (praktycznie) zjawiska desorpcji zasorbowanych produktów naftowych;
— możliwość wielokrotnego (wielokrotnego) wykorzystania boomu Econad przy eliminacji zanieczyszczeń lekkimi produktami naftowymi (kondensat gazowy, benzyna, nafta, olej napędowy);
— możliwość wykorzystania wypełniacza zużytych belek poprzez orkę w niewygodnych miejscach, transportowanie ich na składowisko, spalanie podczas eliminacji zanieczyszczeń ciężkimi produktami ropopochodnymi — olejem opałowym i olejem.

„ECONAD” jest jedyną firmą na Ukrainie, która produkuje belki biosorbentowe. Wysięgniki biosorpcyjne „Econad” są chronione patentem Ukrainy.

Skład:

Biosorbent Econadin / włókna polipropylenowe

Zaabsorbowane substancje:

oleje, produkty naftowe, chłodziwa, rozpuszczalniki

Kolor:

czarny, biały

Rozmiar

Średnica

Długość

127 mm

500 mm

200 mm

500 mm

Pojemnik na sorpcję 1 szt.

5 l

8 l

Waga 1 szt.

0,4 kg

0,5 kg

Dostępność

jeść

jeść

Pakiet „Ekologiczna Apteczka” może zostać uzupełniony na życzenie klienta.

Konsultacja:

Kontaktowe numery telefonów:

Tel: +38(048)722-16-58
Tel: +38(048)737-37-51
Mob. +38(067)553-15-18
Mob. +38(050)395-45-84

Zawsze możesz też zostawić swoją aplikację on-line:
Skype: econad.sie

Viber : +38(050)395-45-84 ; +38(066)740-46-49

WhatsApp: +38(093)629-91-62

Facebook messenger: econad

E-mail:econadin@ukr.net ; contact@econadin.com

Możesz również zostawić swoją prośbę, wypełniając ten formularz:
Zamów produkt