+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

KOŚCI SORPACYJNE
„Ekonad”

służą do zbierania, lokalizowania i przenoszenia plam produkty
ropopochodne na powierzchniach twardych i wodnych

WYSIĘGNIK DO BIOSORBOROWANIA

Belki sorbentowe „Econad” o działaniu biodestrukcyjnym to wydzielone sekcje wypełnione biosorbentem hydrofobowym i oleofilowym „Econadin”.

W zależności od postawionych zadań na całej długości wysięgnika można rozciągnąć linę nylonową (górny element wytrzymałościowy), która odbiera obciążenia wzdłużne.
Sekcje wysięgnika są połączone za pomocą pętli lub metalowych karabinków, co wyklucza możliwość przedostawania się oleju i produktów naftowych przez złącza.

Belki sorbentowe „Ekonad” o działaniu biodestrukcyjnym przeznaczone są do:
– oczyszczanie ścieków zaolejonych – w oczyszczalniach na początkowym etapie oczyszczania (np. w zbiornikach wód zaolejonych);
– oczyszczanie ścieków zaolejonych – w oczyszczalniach na końcowym etapie oczyszczania (np. w osadnikach i kolektorach);
— lokalizacja i gromadzenie zanieczyszczeń ropopochodnych w płytkiej wodzie;
— ochrona brzegu przed zanieczyszczeniem olejami;
— ogradzanie terenu skażonego olejami na gruncie podczas prac remediacyjnych.

Biosorbent „Econadin”, jako wypełniacz biobonów, zapewnia:
– stymulacja naturalnych procesów samooczyszczania;
— brak (praktycznie) zjawiska desorpcji zasorbowanych produktów naftowych;
— możliwość wielokrotnego (wielokrotnego) wykorzystania boomu Econad przy eliminacji zanieczyszczeń lekkimi produktami naftowymi (kondensat gazowy, benzyna, nafta, olej napędowy);
— możliwość wykorzystania wypełniacza zużytych belek poprzez orkę w niewygodnych miejscach, transportowanie ich na składowisko, spalanie podczas eliminacji zanieczyszczeń ciężkimi produktami ropopochodnymi — olejem opałowym i olejem.

„ECONAD” jest jedyną firmą na Ukrainie, która produkuje belki biosorbentowe. Wysięgniki biosorpcyjne „Econad” są chronione patentem Ukrainy.

Skład:

Biosorbent Econadin / włókna polipropylenowe

Zaabsorbowane substancje:

oleje, produkty naftowe, chłodziwa, rozpuszczalniki

Kolor:

czarny, biały

Rozmiar

Średnica

Długość

125 mm

1000-2000 mm

125 mm

3000 mm

Pojemnik na sorpcję 1 szt.

6,5 l

14 l

Waga 1 szt.

0,2 kg

0,8 kg

Dostępność

jeść

na zamówienie

Pakiet „Ekologiczna Apteczka” może zostać uzupełniony na życzenie klienta.

Консультация:

Kontaktowe numery telefonów:

Tel: +38(048)722-16-58
Tel: +38(048)737-37-51
Mob. +38(067)553-15-18
Mob. +38(050)395-45-84

Zawsze możesz też zostawić swoją aplikację on-line:
Skype: econad.sie

Viber : +38(050)395-45-84 ; +38(066)740-46-49

WhatsApp: +38(093)629-91-62

Facebook messenger: econad

E-mail:econadin@ukr.net ; contact@econadin.com

Możesz również zostawić swoją prośbę, wypełniając ten formularz:
Zamów produkt