+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Zamów produkty

KOŚCI SORPACYJNE “Ekonad”

służą do zbierania, lokalizowania i przenoszenia plam produkty ropopochodne na powierzchniach twardych i wodnych

Środki czyszczące

Grupa środków czyszczących UNIVERSAL.

Uniwersalne środki czyszczące to uniwersalne skoncentrowane produkty do usuwania plam olejowych i tłuszczowych.

Środki czyszczące przeznaczone są do:
– do czyszczenia taboru kolejowego, jednostek, zespołów itp.;
– do mycia pojemników, zbiorników i innego rodzaju magazynów produktów ropopochodnych i innych węglowodorów oraz olejów roślinnych;
– do czyszczenia podłóg, sprzętu, pojemników, pojemników urządzeń i mechanizmów nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością;
– do mycia urządzeń filtrujących z węglowodorów;
– do zmywania zanieczyszczeń olejowych z nawierzchni asfaltobetonowych;
– do mycia głównych lub lokalnych systemów transportu ciekłych węglowodorów;
– do mycia pływających jednostek pływających, bomów, sprzętu do zbierania oleju, w tym jednostek, zespołów, zbiorników, zbiorników itp .;
– do czyszczenia powierzchni, ścian, płytek ceramicznych w życiu codziennym, handlu i usługach konsumenckich.

Rodzaje środków czystości