+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Заказать продукцию

Slide background
Slide background
Slide background

25 PERFEKCIJAS GADI

ECONAD GROUP

Uzņēmums "ECONAD" jau 25 gadus pilnveido savas vides aizsardzības tehnoloģijas

NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Piedāvāto pakalpojumu saraksts:

Naftas noplūdes novēršana un darbību plānošana to seku novēršanai
– Pasākumu plānošana ārkārtas situāciju novēršanai un novēršanai,
– Naftas noplūdes lokalizēšanas un novēršanas darbību plānošana,
– LARN un PLAS plānu izstrāde un pielāgošana,
– Atbalsts plānu saskaņošanai LARN un PLAS uzraudzības iestādēs valsts pārbaudes laikā,
– negadījumu riska un to seku novērtējums, uzņēmumos veikto preventīvo pasākumu atbilstības analīze.
Rūpniecības objekta darbības ekoloģiskais nodrošinājums
– Bīstama ražošanas objekta rūpnieciskās drošības deklarācijas izstrāde un pārbaude,
– Potenciāli bīstamā objekta pase.