+38(067)5531518

+38(050)3954584

+380(482)7221658

Pasūtiet produktus

005
004_01
Spill containment berms
econad_banner4 (1)

We have been developing and implementing environmental technologies for over 30 years

008_
009
previous arrow
next arrow

NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Piedāvāto pakalpojumu saraksts:

Naftas noplūdes novēršana un darbību plānošana to seku novēršanai
– Pasākumu plānošana ārkārtas situāciju novēršanai un novēršanai,
– Naftas noplūdes lokalizēšanas un novēršanas darbību plānošana,
– LARN un PLAS plānu izstrāde un pielāgošana,
– Atbalsts plānu saskaņošanai LARN un PLAS uzraudzības iestādēs valsts pārbaudes laikā,
– negadījumu riska un to seku novērtējums, uzņēmumos veikto preventīvo pasākumu atbilstības analīze.
Rūpniecības objekta darbības ekoloģiskais nodrošinājums
– Bīstama ražošanas objekta rūpnieciskās drošības deklarācijas izstrāde un pārbaude,
– Potenciāli bīstamā objekta pase.